För lantbruk och projekt där du ska klippa gräset vid ett skogsområde, i ett dike eller i en slänt är det A och O att ha utrustning som klarar av det här krävande arbetet. En traktor kan inte på ett säkert tillvägagångssätt ta sig uppför eller nedför en slänt, så om du vill klippa gräset på dessa områden kan en släntklippare till traktor bli den ultimata lösningen.

På ett mycket smidigt sätt fästs en släntklippare framtill på traktorn, och därefter vinklas den åt sidan för att komma åt där traktorn inte når. Resultatet blir en öppen yta där gräset har klippts på ett effektivt sätt.

Ska du hyra eller köpa en släntklippare?

Inte är det några problem att både köpa och hyra en släntklippare, så vad som blir bäst för dig beror på hur ofta du kommer att använda redskapet. Om du äger mark med diken och släntar som regelbundet behöver klippas kan det vara läge att köpa en släntklippare som du fäster på din traktor, men om det enbart är tal kring ett tillfälligt arbete kan du gynnas av att istället hyra din släntklippare. Vid köp kan de kosta omkring 30 000 kronor, men att hyra en släntklippare under en dags tid kostar inte mer än 1 000 – 1 500 kronor.

Om du inte äger en traktor kan du även hyra den här utrustningen om du tillfälligt arbetar med lantbruk. Vet du med dig att du regelbundet kommer att dra nytta av utrustningen under flera år framöver? Då rekommenderas det att både köpa en traktor och en släntklippare. När allt kommer till kritan beror alltså det rätta valet på vad du ska använda utrustningen till och vilket sorts arbete med lantbruk som du ska utföra. Läs om släntklippare genom att se mer här.

En lämplig släntklippare på dina villkor

Inte finns det bara en specifik sorts släntklippare, utan du kan lägga vantarna på en av många olika modeller. Därför är det av yttersta vikt att den fungerar väl för ditt arbete med lantbruk eller gräsrensning på din mark. Du måste veta med dig att släntklipparens vikt inte överstiger din traktors maximala lyftkapacitet, och det är också en stor fördel om viktiga tillbehör ingår på köpet.

Ta därefter reda på släntklipparens räckvidd, vilket syftar på hur långt släntklipparen når åt sidan. Sist men inte minst bör du veta hur många grader den kan vinklas så att den når ner i alla diken och vid alla släntar.

About Melvin

administrator